سروده قائم مقام ستاد اقامه نماز در وصف حاج قاسم سلیمانی

فرهنگی
برترین ارائه دهنده خدمات اجاره خودرو در تهران

برترین ارائه دهنده خدمات اجاره ماشین عروس در تهران

برترین ارائه دهنده خدمات اجاره ون در تهران

وب سایت آسمان در راستای ارائه اخبار در زمینه های گونان اقدام به ارائه خبردرضمینه فرهنگی خود با بهترین گرداوری خبر از معتبر ترین منابع به نقل از خبرگذاری ایسنا نموده. لذا در این ضمینه شما را به مطالعه خبر فوق به نقل از خبر گذاری ایسنا مینماید.

سروده قائم مقام ستاد اقامه نماز در وصف حاج قاسم سلیمانی

سروده قائم مقام ستاد اقامه نماز  در وصف حاج قاسم سلیمانی

سید احمد زرهانی، قائم مقام ستاد اقامه نماز شعری در وصف شهید سردار حاج قاسم سلیمانی سرودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد اقامه نماز کشور، سید احمد زرهانی، قائم مقام ستاد اقامه نماز شعری در وصف شهید سردار حاج قاسم سلیمانی سرودند.

ای فخر مسلمانی آزاده سلیمانی

هم پیرو پیغمبر هم تابع قرآنی

***

شیطان بزرگ اینک در وحشت و با دهشت

باید بچشد جامی از زهر پشیمانی

***

بودی چه صمیمانه با رهبر فرزانه

آسان نرود از دل آن طلعت ربانی

***

فرمانده بیگانه چون سنگ بیابان است

تو گوهر در دانه چون لعل بدخشانی

***

در نزد فرودستان مانند نسیمی خوش

در پیش تبهکاران چون آتش سوزانی

***

دشمن شود آشفته، سرگشته و درمانده

هرگز نرسد پایان این قصه به آسانی

***

در این شب ظلمانی جغدان همه میدانند

تو صبح دل انگیزی، خورشید درخشانی

***

ماوای سلیمانی در بزم شهیدان است

بنهاده لوا رهبر بر شانه قاآنی

***

آزادی قدس آری برنامه یاران است

رو سوی درک دارد آن دولت سفیانی

***

سردار خردپیشه، سرچشمه اندیشه

با نور خداوندی روشنگر یارانی

***

این داغ نمی گردد بیرون ز دل مردم

آنگونه که میماند در سینه زرهانی

منبع | Refrence

بزرگترین ارائه دهنده خبرهای گوناگون در ضمینه های مختلف در بستر وب به صورت فوق العاده سریع

برترین ارائه دهنده خدمات امداد خودرو در تهران

برترین ارائه دهنده خدمات اجاره اتوبوس در تهران

برترین ارائه دهنده خدمات الو قلیون در تهران